Dekorácie

Dekorujeme (lepíme obtlačky) darčekové a úžitkové predmety.
Dekorujeme na sklo, porcelán, keramiku, nerez a ďaľšie materiály.

Po nadekorování nasleduje výpal na 800°C, 600°C,
200°C v našich komorových a priebežných elektrických
peciach.

Kombináciou dekoračných techník, obtlačkov, nástrekov
hydroglazúrou, pieskovaním a farbením pieskovaných
log dosahujeme neobyčajných výsledkov.

Umytie a balenie robíme podľa požiadaviek zákazníka.

Naspäť